Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

Kontakt Nájdete nás tu:

BB PO - BOZ, s.r.o.
Bernolákova 14
974 05 BANSKÁ BYSTRICA

0911 904 923

e-mail : bbpoboz@bbpoboz.sk bbpoboz@gmail.com


IČO : 44 503 393
DIČ : 2022716267
IČ DPH : SK 2022716267

účet : Tatra banka, a.s.
č. účtu : 2628220032/1100


© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékoľvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.