<--! UPPER MENU-->
 
 
 

Profil

|

Základný kurz bezpečnostného technika

|

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

|

Bezpečnostno technická
služba (BTS)

|

Výchova a vzdelávanie
(VVZ)

|

Ochrana pred požiarmi
(OPP)

|

Kontakt

     
       
 
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov technikov  

Podľa §23 ods. 6 Zákona č.124/2006 Z.z. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.

Podľa §24 ods. 9 Zákona č.124/2006 Z.z. Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

Podmienkou zaradenia účastníka do kurzu je osvedčenie bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika (ako doklad sa vyžaduje originál osvedčenia).


Cena školenia  48 EUR s DPH
Rozsah školenia – 16 hodín
 
 
 
 
  
© 2011 BB PO-BOZ, s.r.o.
Akékolvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto stránky bez predchádzajúceho súhlasu autora je považované za porušenie autorských práv.